Creation: Free Design

Mijnwaterproject Heerlen

Heerlen centrale

Projectnaam: Mijnwater Heerlen

Locatie: Heerlen

Categorie: Aardwarmte in gebouwde omgeving

Projectbeschrijving: De duurzame energiebron zorgt sinds 2008 voor levering van warmte en koude uit het mijnwater. Het water, opgehaald uit vijf bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar diverse aangesloten locaties in Heerlen. Het Mijnwaterproject is oorspronkelijk ontwikkeld om duurzame energie uit het water van de oude steenkolenmijn Oranje Nassau III te winnen voor de verwarming en koeling van gebouwen. Het water wordt daarbij onttrokken uit de oude mijngangen van de kolenmijn. Hierin verschilt het Heerlens mijnwaterproject van de andere geothermieprojecten in Nederland. Het was bovendien sinds tijden de eerste diepe boring (> 500 meter) voor het winnen van aardwarmte. Om die reden werd er ook voor het eerst een aardwarmte opsporingsvergunning verleend in het kader van de nieuwe Mijnbouwwet.

Verder is het vernieuwend dat het zeer lage temperatuurverwarmingssysteem en de koeling wordt toegepast in een herstructureringsgebied met diverse functies (wonen, school, winkel, kantoor, zorg- en cultuurcluster) via een warmte- en koudedistributienet. In maart 2006 zijn de boringen gestart. In oktober 2008 was de opening. In maart 2015 ontving Mijnwater BV de European Geothermal Innovation Award 2015.

Zie de website: www.mijnwater.com

Vermogen: n.v.t.  /  Temperatuur: 28 graden/ 16 graden