Creation: Free Design

Duijvestijn

boring duijvenstijn

Projectnaam: Duijvestijn

Locatie: Duijvestijn in Pijnacker

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: De aardwarmte-installatie Duijvestijn in Pijnacker is de vierde winningslocatie die in Nederland is ontwikkeld.Het project Duijvestijn in Pijnacker is het vierde geothermieproject in Nederland (na Heerlen, Van den Bosch en Ammerlaan). Samen met geologen en studenten van de Technische Universiteit Delft op het gebied van mijnbouw bedacht Duijvesteijn Tomaten een uniek ontwerp voor de realisatie van dit project. Na jaren voorbereiden werd in 2010 de eerste paal geslagen en kon de installatie in 2011 in gebruik worden genomen. De eerste put is geboord naar 2300 meter (totale lengte van de gedevieerde put : 3005 meter). De tweede boring is medio januari 2011 afgerond bij een totale boorlengte van 2950 meter.
Door het gebruik van aardwarmte wordt jaarlijks 5,5 miljoen kuub aardgas bespaard en wordt er geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen.

Zie de website: duijvestijntomaten.nl

Vermogen: circa 8 MW  /  Temperatuur: circa 70 graden