Creation: Free Design

Aardwarmte Koekoekspolder

Warmtenet bij Voorhof

boorlocatie aanleg Koekoekspolder Projectnaam: Aardwarmte Koekoekspolder

Locatie: Koekoekspolder (Tuinbouwgebied bij Kampen)

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: 5 samenwerkende groentekwekers in IJsselmuiden verwarmen samen 23,5 ha kassen. Vanaf maart 2012 wordt er uit een diepte van bijna 2 kilometer warm water omhoog gepompt van 73-74 graden. Er zijn intussen verschillende teelten geplant die grotendeels door aardwarmte verwarmd zijn. Met als gevolg dat het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven al met 70% tot 90% is afgenomen. Nog steeds melden zich er nieuwe tuinbouwbedrijven aan, die ook willen overstappen op deze vorm van duurzame warmte. Het project is een initiatief van enige samenwerkende glastuinders, de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. In augustus 2010 is de starthandeling verricht door de minister van Economische Zaken (Mw. Van der Hoeven). 

De opdracht voor de boring van het doublet is in februari 2011 verleend aan Daldrup AG. Het boormanagement is gevoerd door Well Engineering Partners met geologische ondersteuning van IF Technology. In juli is de einddiepte bereikt van de eerste boring (1950 meter). Eind augustus was de 2e put gereed.

Zie de website: Greenhouse Geopower

Vermogen: circa 7,4 MW  /  Temperatuur: circa 73 graden