Creation: Free Design

Green Well Westland


Green Well Westland small

opbouw torenProjectnaam: Green Well Westland

Locatie: Ockenburchlaan Honselersdijk (Westland)

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: Green Well Westland heeft met warm water van 3 km diepte duurzame energie beschikbaar gemaakt voor de aangesloten glastuinbouwbedrijven.
In oktober 2011 is gestart met het bouwrijp maken van de locatie. De boring is uitgevoerd door Drilltec en het boormanagement is verzorgd door T&A Survey. Het project is uitgevoerd op regiebasis - dit in tegenstelling tot de meeste aardwarmteboringen, waar met een turn-key contract wordt gewerkt.
In 2012 is de productie gestart en wordt warmte geleverd met een debiet van 180 m3/uur. Hierdoor wordt 8 miljoen m3 aardgas per jaar bespaard, de vermeden uitstoot van CO2 bedraagt 14.400 ton CO2 per jaar.

Zie de website: www.green-well-westland.nl

Vermogen: circa 11,5 MW  /  Temperatuur: circa 85 °C