Creation: Free Design

Californië Wijnen Grubbenvorst

CWG Wijnen 1 small

CWG Wijnen 3 small

Projectnaam: Californië Wijnen Grubbenvorst (CWG)

Locatie: Wijnen quare Crops, Glastuinbouwgebied Californië in Grubbenvorst bij Venlo.

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: Sinds december 2013 wordt er geothermiewarmte gewonnen vanuit het project van CWG)in het glastuinbouwgebied Californië. Een tweede geothermieproject in dit gebied is in 2016 gestart, Californië Lipzig Gielen (CLG). Het project CWG richt zich op het zogenoemde kolenkalk. De einddiepte van de productieput ligt op circa 2600 meter. In september 2018 heeft zich op 6 kilometer diepte een lichte aardbeving voorgedaan. De oorzaak van deze aardbeving is onduidelijk. Uit voorzorg heeft CWG de installatie stilgelegd en uitvoerig onderzoek laten doen. Dit onderzoek acht een relatie tussen geothermie en de aardbeving onwaarschijnlijk, echter deze relatie kan niet volledig uitgesloten worden. CWG wacht besluitvorming van de overheid af, voordat de installatie weer opgestart wordt.

Zie de website Wijnen Square Crops

Vermogen: circa 18 MW   /     Temperatuur: circa 74 graden