Creation: Free Design

Nature's Heat

natures heat

Projectnaam: Nature's Heat

Locatie: Kwintsheul

Vermogen: n.b.

Temperatuur: circa 85 graden

Bijzonderheden: Nature's Heat is een gezamenlijk initiatief van negen tuinbouwbedrijven in Kwintsheul, met een gezamenlijke oppervlakte van 51 hectare en zeer uiteenlopende  teelten. De boringen zijn afgerond en de warmtelevering is gestart. De diepte is 2.500 meter. Het te verwachten vermogen van de bron is circa 16 MWth (P50). Daarmee is een besparing op aardgas te verwachten van circa 22 miljoen m3, een uitstootverlaging van circa 40 miljoen kg CO2 en 72.000 kg NOx per jaar. De boring en de bouw van de warmtecentrale en het distributienet is een turnkey-project van GERF (Geothermal Energy Realisation and Financing), een werkmaatschappij van Daldrup. De bancaire financiering is bij ING.

(Enige) nadere info via www.naturesheat.nl