Creation: Free Design

Nature's Heat

natures heat

Projectnaam: Nature's Heat

Locatie: Kwintsheul

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: Nature's Heat is een gezamenlijk initiatief van negen tuinbouwbedrijven in Kwintsheul. Het project beslaat een gezamenlijke oppervlakte van 64 hectare en zeer gevarieerde teelten. De boringen zijn afgerond en de warmtelevering is gestart. De diepte is 2.500 meter. Het te verwachten vermogen van de bron was circa 16 MWth (P50). Daarmee was een besparing op aardgas te verwachten van circa 22 miljoen m3, een uitstoot verlaging van circa 40 miljoen kg CO2 en 72.000 kg NOx per jaar.  In het eerste productiejaar, 2018,  zijn deze verwachtingen overtroffen.

Zie de website: www.naturesheat.nl 

Vermogen: circa 16 MWth  Temperatuur: circa 85 graden