Creation: Free Design

Nature's Heat

natures heat

Projectnaam: Nature's Heat

Locatie: Kwintsheul

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: Nature's Heat is een gezamenlijk initiatief van negen tuinbouwbedrijven in Kwintsheul. Het afzetgebied beslaat een gezamenlijke oppervlakte van 64 ha kassen met een gevarieerde teelt. De warmtelevering is gestart in 2018. De diepte van de putten bedraagt 2.500 meter. Het te verwachten vermogen van de bron is circa 16 MWth (P50). Daarmee is er een besparing op aardgas van circa 22 miljoen m3 per jaar, een verlaging van de uitstoot van circa 40 miljoen kg CO2.

Zie de website: www.naturesheat.nl 

Vermogen: circa 16 MWth  Temperatuur: circa 85 graden