Creation: Free Design

Californië Lipzig Gielen

foto isolatie warmteleidingen CLG

foto isolatie warmteleidingen CLGProjectnaam: Californië Lipzig Gielen

Locatie: tuinbouwgebied Californië (bij Venlo)

Vermogen: circa 18 MW

Temperatuur: circa 80 graden

Bijzonderheden: Eind 2015 startte de aanleg van alweer het 2de geothermie doublet in tuinbouwgebied Californië. Met een boring tot ruim 2500 meter diepte werd wederom gezocht naar duurzame warmte om de in het gebied gelegen tuinbouwbedrijven van warmte te voorzien. Op 3 februari 2016 werd de productieput getest: het resultaat was een maximale productie van 375 m³ per uur en een temperatuur van 80 graden. 

De aanleg van dit tweede doublet is een samenwerking tussen drie tuinders en gebiedsontwikkelaar Californie BV. De betrokken tuinders: Frank van Lipzig, Roland Gielen en de gebroeders Thomas en Jordan van Leeuwen). In september is, in samenwerking met Alliander DGO, begonnen met het aanleggen van het warmtenet naar de nabijgelegen tuinbouwbedrijven. 

In de eerste ronde komen drie tuinbouwbedrijven met gezamenlijk 26,5 ha aan glasopstanden op het net. Het warmtenet is dermate robuust  dat in de toekomst meer tuinbouwbedrijven en andere warmte-afnemers zijn aan te sluiten. 

Dit is de tweede bron in dit glastuinbouwgebied – op circa 1,5 kilometer van de geothermieinstallatie van Wijnen Square Crops. 

Evenals het eerdere project is de geologie geanalyseerd door VITO. De boring richt zich op de forse kolenkalkformatie. De einddiepte van de productieput ligt op circa 2650 meter. De boring is verricht met de T49 van KCA Deutag, die eerder de geothermieputten bij Vierpolders (Brielle) heeft geboord. De mijnbouwkundige begeleiding is van WEP (Well Engineering partners).  Het project wordt begeleid door Radboud Vorage, die ook betrokken is bij het doublet in Koekoekspolder. 

Nadere informatie op de Website Californië