Creation: Free Design

Californië Lipzig Gielen

foto isolatie warmteleidingen CLG

foto isolatie warmteleidingen CLGProjectnaam: Californië Lipzig Gielen (CLG)

Locatie: tuinbouwgebied Californië (bij Venlo)

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: De installatie van CLG (genoemd naar de initialen van de betrokken tuinders en het tuinbouwgebied Californië) is gestart in 2016 en richt zich op het leveren van warmte aan 4 tuinbouwbedrijven met ca. 30 ha aan glasopstanden. Dit is de tweede bron in dit glastuinbouwgebied – op circa 1,5 kilometer afstand gelegen van de geothermie-installatie van Wijnen Square Crops (CWG) uit 2013. De einddiepte van de productieput ligt op 2650 meter. De installatie is gelegen in een gebied waar natuurlijke seismisiteit (aardbevingen) voorkomt. In september 2018 heeft zich op 6 kilometer diepte een lichte aardbeving voorgedaan. De oorzaak van deze aardbeving is onduidelijk. Uit voorzorg heeft CLG de installatie stilgelegd en uitvoerig onderzoek laten doen. Dit onderzoek acht een relatie tussen geothermie en de aardbeving onwaarschijnlijk, echter deze relatie kan niet volledig uitgesloten worden. CLG wacht besluitvorming van de overheid af, voordat de installatie weer opgestart wordt.

Nadere informatie op de Website Californië

Vermogen: circa 18 MW   /   Temperatuur: circa 88 graden