Creation: Free Design

Californië Lipzig Gielen

foto isolatie warmteleidingen CLG

foto isolatie warmteleidingen CLGProjectnaam: Californië Lipzig Gielen (CLG)

Locatie: tuinbouwgebied Californië (bij Venlo)

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: De aardwarmte-installatie van CLG is vernoemd naar de initialen van de betrokken tuinders en het tuinbouwgebied Californië (ten noordwesten van Venlo). De winning is gestart in 2016 en levert warmte aan vier tuinbouwbedrijven met circa 30 ha aan kassen. Deze tweede bron in het glastuinbouwgebied bevindt zich op circa 1,5 km afstand van de aardwarmte-installatie van Wijnen Square Crops (CWG) uit 2013. Het uiteinde van de productieput ligt op 2.650 meter. De installatie is gelegen in een gebied met natuurlijke seismiciteit (aardtrillingen). In september 2018 heeft zich op 6 km diepte een lichte aardbeving voorgedaan. De oorzaak van deze aardbeving is onduidelijk. Uit voorzorg heeft CLG de installatie stilgelegd en onderzoek laten doen. Uit dit onderzoek blijkt dat een verband tussen aardwarmtewinning en de aardbeving onwaarschijnlijk is, maar niet geheel uit te sluiten. De overheid neemt een besluit of en onder welke voorwaarden de winning weer mag worden opgestart.

Nadere informatie op de Website Californië

Vermogen: circa 18 MW   /   Temperatuur: circa 88 graden