Creation: Free Design

Warmte van Leeuwarden (in ontwikkeling)

FotoLeeuwarden web

Projectnaam: Warmte van Leeuwarden

Locatie: Leeuwarden-Zuid (nog te realiseren)

Categorie: Aardwarmte in gebouwde omgeving

Projectbeschrijving: Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Deze vier bedrijven onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor aardwarmte in Leeuwarden. In 2013 startte Bouwgroep Dijkstra Draisma met de oriëntatie en verkenning van aardwarmte in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Na het verkrijgen van de opsporingsvergunning en de SDE-subsidie voor Leeuwarden werd in 2017 voor de Friese hoofdstad een consortium geformeerd met ECW, Ennatuurlijk en Bouwgroep Dijkstra Draisma als partners. In december 2019 traden EBN en Shell toe tot het consortium. Shell nam hierbij de positie als operator over van ECW.

Zie de website: www.warmtevanleeuwarden.nl

Verwacht vermogen: ca. 25 MW  /  Verwachte temperatuur: circa 92 graden