Creation: Free Design

Haarlem - Schalkwijk (in ontwikkeling)

Haarlem

Projectnaam: Haarlem - Schalkwijk

Locatie: nog nader te bepalen

Categorie: Aardwarmte in gebouwde omgeving

Projectbeschrijving: De eerste proefboring naar een ondergrondse warmtebron in Haarlem gaat mogelijk in 2022 van start. Het college van B en W gaat een samenwerking aan met het Franse nutsbedrijf Engie en staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) om de eerste geothermische bron te slaan.

Zie de website: www.haarlem.nl/warmtenet-schalkwijk/