Creation: Free Design

Warmtebron Utrecht (in ontwikkeling)

1920 luchtfoto nuon utrecht high res

Projectnaam: Warmtebron Utrecht

Locatie: nog nader te bepalen

Projectbeschrijving: Warmte Utrecht onderzoekt of aardwarmte (geothermie) een veilig, haalbaar en betaalbaar alternatief is voor het gebruik van gas en elektriciteit in de provincie Utrecht. Het onderzoeksproject Lean naar de mogelijkheden van aardwarmtewinning in Nieuwegein wordt niet voortgezet. Binnen het project Goud (Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam) onderzoekt een aantal partijen of aardwarmte in de vorm van ultradiepe geothermie (UDG) mogelijkheden biedt om gebouwen in Oost-Utrecht te voorzien van duurzame energie.

Zie de website: warmtebron.nu/