Creation: Free Design

Rotterdamse Haven (in ontwikkeling)

Rotterdamse haven

Projectnaam: Rotterdamse Haven

Locatie: nog nader te bepalen

Projectbeschrijving: Shell Geothermie BV en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven hebben hiervoor een opsporingsvergunning gekregen van het ministerie van EZK.

Zie de website: www.portofrotterdam.com/nl