Creation: Free Design

Aardwarmte in de Vallei (Renkum) (in ontwikkeling)

Renkum

Projectnaam: Aardwarmte in de Vallei (Renkum)

Locatie: Renkum

Projectbeschrijving: Aardwarmte in de Vallei is een initiatief van Tellus Renkum B.V. en Vallei Warmte; samen vormen deze partijen een consortium dat is samengesteld om de mogelijkheden van UltraDiepe Geothermie en een duurzaam, open warmtenet in de regio Vallei te onderzoeken. In 2020 worden de eerste uitkomsten van de onderzoeken verwacht. Aan de hand van deze onderzoeken wordt bepaald of het project Aardwarmte in de Vallei vervolg zal hebben.

Zie de website: www.aardwarmteindevallei.nl/