Creation: Free Design

Geothermie Zwolle (in ontwikkeling)

 

geothermiezwolle

Projectnaam: Geothermie Zwolle

Locatie: Dijklanden (Zwolle Noord)

Categorie: Gebouwde omgeving

Projectbeschrijving: De gemeente Zwolle ziet kansen voor het ontwikkelen van een aardwarmte-installatie in Zwolle Noord. Uit geologisch onderzoek blijkt de ondergrond onder de noordelijke stadsrand, ter hoogte van het gebied Dijklanden, kansrijk voor het winnen van geothermische warmte. Uit een analyse van de stedelijke omgeving van Zwolle blijkt verder dat een warmtenet een kansrijk alternatief biedt voor de naastgelegen wijken Holtenbroek en Aa-landen. Deze wijken dateren uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. De ontwikkeling van een warmtenet in Holtenbroek in Aa-landen gevoed door geothermie is een belangrijke eerste stap in het aardgasvrij maken van de bestaande en een energieneutraal Zwolle in 2050. De verwachting is dat de eerste duurzame warmte uit de geothermiebron kan worden geleverd in 2023.

Zie de website: www.zwolle.nl/geothermie

Vermogen: ca. 5 MW  /  Temperatuur: circa 80 graden