Creation: Free Design

Aardwarmte Castricum (in ontwikkeling)

strand

Projectnaam: Aardwarmte Castricum

Locatie: Castricum

Categorie: Gebouwde omgeving

Projectbeschrijving: Momenteel kijkt een werkgroep van Castricumse burgers naar de haalbaarheid van aardwarmte in de bebouwde kom van Castricum. Aardwarmte ziet er kansrijk uit, maar de haalbaarheid moet door de werkgroep verder worden onderzocht, indien mogelijk in samenwerking met een regionale warmtenet beheerder. De werkgroep wordt geadviseerd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voorstel is om een substantieel, en in fases uit te breiden, aardwarmte-demonstratieproject te realiseren in Castricum. De pilot ervaringen kunnen dan gebruikt worden voor aardwarmte projecten in Limmen en Akersloot, BUCH en andere gemeenten.

Zie de website: www.calorieenergie.nl

Vermogen: n.t.b. /  Temperatuur: n.t.b.