Creation: Free Design

Duurzaam Voorne (in ontwikkeling)

regenboog

 Projectnaam: Duurzaam Voorne

Locatie: Voorne

Categorie: Aardwarmte in de glastuinbouw

Projectbeschrijving: Het project Duurzaam Voorne vindt plaats in de gemeente Tinte. Momenteel wordt hier gestart met de voorbereidingen om de boring(en) te realiseren. Het plan is om medio 2020 te starten met boren. Als alles volgens plan verloopt, stroomt er komend jaar warm water door de leidingen en worden de nabijgelegen kassen op duurzame wijze verwarmd. Hydreco Geomec is de voornaamste aandeelhouder in dit project.

Zie de website: www.duurzaam-voorne.nl

Verwacht vermogen: n.t.b. /  Verwachte temperatuur: n.t.b.