Creation: Free Design

Vergunningen en regelgeving

De Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, is de leidende wetgeving voor diepe geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.De Mijnbouwwet geeft aan dat een opsporingsvergunning nodig is vóór het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn is na de tweede boring en de testfase de opsporingsvergunning om te zetten in een winningsvergunning. Een uitgebreide en actuele uitleg vindt u op allesoveraardwarmte.nl/wetgeving

Lees meer...

Financiën

In vergelijking tot de meeste andere duurzame energie-opties zijn de meerkosten van geothermie gematigd.

De economie van een geothermische bron is vooral bepaald door de warmtevraag:
- de omvang hiervan
- de gevraagde (boven)temperatuur
- de mate van uitkoeling (retourtemperatuur)
- het aantal uren per jaar dat de warmtevraag optreedt.

De tweede factor is de (toekomstige) gasprijs: de installatie wordt terugverdiend door de vermeden kosten van gasinkoop.

Lees meer...

SDE+

Stimulering van Duurzame Energie (SDE+)
Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE+. Nasast bijvoorbeeld windenerige en zon-PV kunnen ook geothermieprojecten SDE+-subsidei aanvragen. De SDE+ is een financiële bijdrage per geproduceerde kWh, om de méérkosten te betalen ten opzichte van fossiele energieproductie.  De SDE+ wordt 15 jaar uitgekeerd (als en voorzover de installatie in bedrijf is). Deze bijdrage is voor elke energieoptie anders. Geothermie vraagt één van de laagste bijdrages. De  regeling is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van geothermie.

Lees meer...

Garantieregeling

Een specifiek element bij geothermie is de kans op een misboring, een geothermische bron die veel minder goed presteert dan is ingeschat. Hoewel het geologische risico na gedegen onderzoek gering is, zijn de financiële gevolgen groot. De 'Regeling nationale EZ subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte' (RNES Aardwarmte) dekt dit risico van misboring grotendeels af.

Lees meer...