Creation: Free Design

Vergunningen en regelgeving

De Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, is de leidende wetgeving voor geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.De Mijnbouwwet geeft aan dat een opsporingsvergunning nodig is vóór het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn is na de tweede boring en de testfase de opsporingsvergunning om te zetten in een winningsvergunning. Een uitgebreide en actuele uitleg vindt u op allesoveraardwarmte.nl/wetgeving

Daarnaast zijn meer lokale vergunningen benodigd die voortkomen uit de WABO. De afspraken over de zogenaamde 'bijvangst' (meekomende koolwaterstoffen, aardgas) zijn te vinden op de pagina 'bijvangst'.

Informatie over reeds aangevraagde en vergunde licenties en de procedures is te vinden op het Nederlands Olie- en Gasportaal, nlog.nl.