Creation: Free Design

Garantieregeling RNES Aardwarmte (open tot 15 september 2021)

Bij een aardwarmteproject is er een kleine kans op misboring. Maar aangezien een boring zeer kostbaar is, kan een misboring grote financiële gevolgen hebben. Door gebruik te maken van de Regeling nationale EZ subsidies – risico’s dekken voor aardwarmte, kortweg RNES Aardwarmte, is dit risico voor een groot deel af te dekken. De RNES regeling gaat in 2021 voor de 9e keer open. Investeerders in een aardwarmteproject kunnen een aanvraag indienen van 1 april 2021 tot en met 15 september 2021. Belangstellenden dienen tijdig een aanvraag voor te bereiden en contact op te nemen met RVO.

De kans op een misboring naar aardwarmte is klein, maar heeft wel grote financiële gevolgen, omdat een boring zeer kostbaar is. De 'Regeling nationale EZ subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte' (RNES Aardwarmte) dekt dit risico van misboring grotendeels af. Met deze regeling ondersteunt het ministerie van Economische Zaken ondernemers die investeren in energiebesparende technieken.

RNES Aardwarmte is voor initiatiefnemers die gevorderde plannen hebben om een aardwarmteproject uit te voeren. Misboringen worden 'verzekerd' met deze garantieregeling. U betaalt vooraf een premie en in ruil daarvoor keert de regeling uit als een boring een teleurstellend resultaat heeft. Klik hier om naar de RVO-site te gaan voor meer informatie. 

 Een garantieregeling wordt door vele deskundigen (ook elders in Europa) als één van de meest kosteneffectieve instrumenten gezien om geothermie mogelijk te maken. Het Platform Geothermie is vanaf het allereerste begin een groot pleitbezorger geweest van het tot stand komen van een degelijke regeling op dit vlak. In 2009 heeft de overheid – mede als gevolg hiervan - een garantiefonds opgezet. De regeling werkt met jaarlijkse oproepen en een daarvoor gereserveerd budget.

De regeling wordt uitgevoerd door RVO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.