Creation: Free Design

Garantieregeling

Een specifiek element bij geothermie is de kans op een misboring, een geothermische bron die veel minder goed presteert dan is ingeschat. Hoewel het geologische risico na gedegen onderzoek gering is, zijn de financiële gevolgen groot. De 'Regeling nationale EZ subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte' (RNES Aardwarmte) dekt dit risico van misboring grotendeels af.

De kans op een misboring naar aardwarmte is klein, maar heeft wel grote financiële gevolgen, omdat een boring zeer kostbaar is. De 'Regeling nationale EZ subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte' (RNES Aardwarmte) dekt dit risico van misboring grotendeels af. Met deze regeling ondersteunt het ministerie van Economische Zaken ondernemers die investeren in energiebesparende technieken.

RNES Aardwarmte is voor initiatiefnemers die gevorderde plannen hebben om een aardwarmteproject uit te voeren. Misboringen worden 'verzekerd' met deze garantieregeling. U betaalt vooraf een premie en in ruil daarvoor keert de regeling uit als een boring een teleurstellend resultaat heeft. Klik hier om naar de RVO-site te gaan voor meer informatie. 

 Een garantieregeling wordt door vele deskundigen (ook elders in Europa) als één van de meest kosteneffectieve instrumenten gezien om geothermie mogelijk te maken. Het Platform Geothermie is vanaf het allereerste begin een groot pleitbezorger geweest van het tot stand komen van een degelijke regeling op dit vlak. In 2009 heeft de overheid – mede als gevolg hiervan - een garantiefonds opgezet. De regeling werkt met jaarlijkse oproepen en een daarvoor gereserveerd budget.

De regeling wordt uitgevoerd door RVO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.