Creation: Free Design

Markten voor geothermie

landau dld power plantDe Nederlandse situatie verschilt qua afzet van geothermische energie  van de situatie in veel andere landen van de wereld. Wereldwijd is de productie van elektriciteit het belangrijkste en meest verspreid, gevolgd door de warmtelevering aan woningen (stadsverwarming). Kassen en industrie vormt elders een restgroep. In Nederland vormen de tuinbouwgebieden het ‘laaghangend fruit’ en is nu de verwarming van kassen het belangrijkste marktsegment voor de geothermie. De sectoren 'gebouwde omgeving' en 'industrie' zijn in opkomst. 

Landau Dld Power Plant (ORC)

Glastuinbouw

De glastuinbouw is momenteel de belangrijkste afzetmarkt voor geothermie. Circa 90% van de aanvragen heeft deels of geheel betrekking op kassen. Dit grote aandeel is het gevolg van de forse armtevraag (en sterk geconcentreerd op een relatief klein oppervlak) en het ondernemerschap in deze sector.
Lees meer...

Gebouwde omgeving

Naast glastuinbouw en industrie is de gebouwde omgeving de derde 'sector' waar verduurzaming van de energievoorziening middels geothermische warmte heel zinvol kan zijn. Naast bodemenergie (WKO), biomassa en besparing is geothermie op meerdere plaatsen een goede manier om 'van gas los' te komen.

Lees meer...

Industrie

Ook de industrie kan verduurzamen met geothermie. Industriële processen vragen daarbij veelal hogere temperaturen. Afhankelijk van het proces vanaf 140 tot boven de 200 graden. In Nederland hebben vooral bedrijven uit de voedings-en genotmiddelensector en de papiersector interesse in geothermie.

Lees meer...

Elektriciteit

Vanaf circa 90 °C komt ook levering van elektriciteit met werkvloeistoffen als (iso)butaan of (iso)pentaan (de zogenaamde Organic Rankine Cycle) of een ammonia/water mengsel (Kalina Cycle) binnen bereik. Daarbij geldt dat dicht bij de ondergrens de elektrische efficiency om natuurkundige redenen klein is. (10% of lager)

Lees meer...