Creation: Free Design

Ammerlaan TGI

C277 ammerlaan

Projectnaam: Ammerlaan TGI

Locatie: Ammerlaan TGI, Pijnacker

Vermogen: circa 7 MW

Temperatuur: circa 70 graden

Bijzonderheden: Tuinbouwbedrijf Ammerlaan Grond- en Hydrocultuur heeft in de zomer van 2010 het doublet aan laten leggen. Interessant bij deze installatie is, dat er niet alleen kassen maar ook andere gebouwen van warmte worden voorzien.

De geothermische energie wordt gebruikt om de bestaande kassen van Ammerlaan Grond- en Hydrocultuur en een nabijgelegen zwembad te verwarmen. Er zijn ook nog andere tuinders in de omgeving die de warmte zullen afnemen.

Een complicatie (april/mei 2011) was de bijvangst van geringe hoeveelheden olie. Vervolgens is onderzocht hoe dit probleem het beste opgelost kan worden. Voor Ammerlaan was deze situatie bijzonder vervelend, omdat gedurende het onderzoek de productie is stilgelegd. De hoeveelheid meegeproduceerde olie is in de loop van de tijd afgenomen. Het project is financieel ondersteund door een MEI subsidie (LNV) en de Provincie Zuid-Holland.

In 2015 is door VB Projects een warmtetransportleiding aangelegd naar een nieuwbouwwijk in Pijnacker. Circa 470 woningen (flats) krijgen aardwarmte geleverd.

Meer info is te vinden op de site van Ammerlaan.