Creation: Free Design

SDE+

Stimulering van Duurzame Energie (SDE+)
Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE+. Het ministerie van EZ heeft vanaf 2012 ook duurzame warmte onder de regeling gebracht. De SDE+ is in wezen een productiebijdrage per energie-eenheid ter compensatie van de onrendable top. Deze bijdrage verschilt per energie-optie. Geothermie vraagt één van de laagste bijdrages. De regeling is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van geothermie.

Lees meer...

Vergunningen en regelgeving

De Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken (EZ), is de leidende wetgeving voor diepe geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.De Mijnbouwwet geeft aan dat een opsporingsvergunning nodig is vóór het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn is na de tweede boring en de testfase de opsporingsvergunning om te zetten in een winningsvergunning.

Lees meer...

Fiscale instrumenten en subsidies

De SDE+ subsidie is de belangrijkste subsidie voor geothermieprojecten.De SDE+ is het belangrijkste instrument van de overheid voor de bevordering van groene energie en dus ook voor aardwarmte. Het instrument bevordert sedert 2012 de productie van geothermische energie. Lees meer op de aparte pagina.

Groen Beleggen leidt tot een lage(re) rente. Deze regeling loopt via enige banken (de groenbanken Rabo, Triodos, ING en ASN).

Lees meer...

Garantieregeling

Een specifiek element bij geothermie is de kans op een misboring, een geothermische bron die veel minder goed presteert dan is ingeschat. Hoewel het geologische risico na gedegen onderzoek gering is, zijn de financiële gevolgen groot. De 'Regeling nationale EZ subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte' (RNES Aardwarmte) dekt dit risico van misboring grotendeels af.

Lees meer...