Creation: Free Design

Kennisagenda Aardwarmte

In de Kennisagenda Aardwarmte wordt onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte gefinancierd. De kennisagenda heeft een vraaggestuurd karakter. Voor de invulling en aansturing van de kennisagenda is een Kenniscoördinatiegroep vanuit bedrijfsleven en overheid ingesteld, bestaande uit: Platform Geothermie, DAGO, LTO Glaskracht Nederland, ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, TNO AGE, SodM, RVO.

Deze partijen stellen gezamenlijk de onderwerpen op en geven advies over de ingediende onderzoeksvoorstellen aan de Stuurgroep. De Stuurgroep, bestaande uit LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, beslist uiteindelijk welke onderzoeksvoorstellen zij via de Kennisagenda financieren.

Klik hier voor een overzicht van alle rapporten. Het is handiger om éérst een van de categorieën hieronder te kiezen en dan dóór te klikken!

Nieuwe technieken

In dit dossier vindt u rapporten en onderzoeken met betrekking tot nieuwe technieken in de geothermie.

Lees meer...

Productie-optimisatie

In dit dossier vindt u rapporten en onderzoeken met betrekking tot de productie-optimisatie voor geothermieprojecten.

Lees meer...

Projectmanagement en -beheer

In dit dossier vindt u rapporten en onderzoeken met betrekking tot het projectmanagement en beheer van geothermieprojecten.

Lees meer...

Milieu en omgeving

In dit dossier vindt u rapporten en onderzoeken met betrekking tot de milieuaspecten, richtlijnen en oplossingen voor geothermieprojecten.

Lees meer...

Doelen Kennisagenda Aardwarmte

Doelen

Doelen van de Kennisagenda zijn onder andere het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron.

Meer informatie is te vinden op de website van Kasalsenergiebron.