Creation: Free Design

Milieu en omgeving

Reductie kosten en impact van testwater bij aardwarmteboringen

IF Technology heeft oplossingen onderzocht voor het lozen van water dat vrijkomt tijdens het testen van geothermische putten. Dit project is uitgevoerd vanuit de Kennisagenda Aardwarmte. Lees verder.

Onderzoek naar putintegriteit in Nederland

De Nederlandse geothermische sector gebruikt diverse systemen voor put-integriteit en het bijbehorende asset management. Het doel van het project is om deze systemen te actualiseren en waar nodig te upgraden. Lees verder.

Framework voor seismiciteit analyse bij geothermieprojecten

In Nederland is geothermie een relatief nieuwe techniek die sterk in opkomst is. Wereldwijd wordt geothermie echter al tientallen jaren toegepast en zijn er honderden geothermiesystemen gerealiseerd. In enkele gevallen zijn hierbij in het buitenland bevingen voelbaar geweest met lichte schade. In Nederland is, vanwege de samenstelling van de ondergrond en de locatie van boringen, een geringe kans op voelbare bevingen en schade. Lees verder.

Energetische TVT / LCA / MKBA tbv kennisverspreiding en communicatie

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige geothermiebronnen zeer duurzaam zijn. Zo is de gemiddelde hoeveelheid benodigde energie en uitgestoten CO2 bij een boring van een Nederlands doublet binnen 2-3 productiemaanden terugverdiend. Per jaar bespaart een doublet vervolgens even veel aardgas als het totale gasverbruik van ruim 3600 huishoudens, zo'n 6 mln m3Lees verder.