Creation: Free Design

Nieuwe technieken

Aardwarmtesysteem met één boorgat

De huidige aardwarmteprojecten in Nederland zijn doubletsystemen. Een doublet bestaat uit een productie- en injectieput in dezelfde watervoerende aardlaag waar de warmte aan wordt onttrokken. Systemen met 1 boorgat worden momenteel op de markt gebracht (one hole geothermal systems). De meeste hiervan betreffen ondiepe projecten (tot 200 meter diep) maar recent worden ook diepe toepassingen geïntroduceerd. Lees verder.

Soft stimulation technieken in Trias-zandsteen

De doelstellingen van dit project zijn:
- Vergroten van het begrip van de invloed van breuk-gerelateerde reservoirstromingen en / of neerslag op de injectiviteit en productiviteit in Trias zandsteenformaties. Lees verder.