Creation: Free Design

Nieuwe deelnemer Platform Geothermie: ASN Bank

ASN Bank is deelnemer geworden van Stichting Platform Geothermie. Ronald Zeeman, Sr. account manager duurzame energie bij ASN Bank, beantwoordt drie vragen over de deelname van ASN Bank aan het Platform.

 Ronald Zeeman

Wat doet ASN Bank?

ASN Bank zet zich sinds 1960 in om duurzame vooruitgang te stimuleren. Onze missie is om zorg te dragen voor de wereld en de mensen om ons heen. Daarom investeren wij in duurzame ontwikkeling: wij financieren en beleggen alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen, met respect voor mens, dier en natuur. Sinds 2019 zijn alle financieringen en beleggingen van ASN Bank klimaatneutraal. Voor 2030 hebben we onszelf (als eerste financiële instelling wereldwijd) het doel gesteld om klimaatpositief te zijn. ASN Bank financiert ook projecten op het gebied van duurzame energie. Voorbeelden daarvan zijn wind- en zonparken.

Waarom is ASN Bank lid geworden van Platform Geothermie?

Wij hebben veel belangstelling voor geothermie als duurzame energiebron en onderzoeken de mogelijkheden om als financier bij te dragen aan projecten. Daarvoor is het voor ons cruciaal om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit terrein. Alleen zo kunnen we tot de juiste keuzes komen en een financieringstraject op termijn succesvol doorlopen. Wij denken dat het Platform Geothermie hier het juiste platform voor is.  

 Wat zijn uw verwachtingen van het lidmaatschap?

We verwachten dat we nieuwe relaties en partners ontmoeten binnen het Platform Geothermie en sneller en intensiever kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Dit helpt ons om een beter beeld te krijgen van geothermie als duurzame energiebron. Daarnaast willen wij met financiering graag actief bijdragen aan de ontwikkeling van geothermische energie.

asn bank logo rgb