Creation: Free Design

Nieuwe deelnemer Platform Geothermie: GeoInterpol

Begin 2020 is GeoInterpol deelnemer geworden van Stichting Platform Geothermie. May Zhang, directeur van GeoInterpol beantwoordt vier vragen over de deelname van GeoInterpol aan het Platform.

Geointerpol interviewWat doet GeoInterpol?
GeoInterpol is een nieuw adviesbureau voor de Nederlandse ondergrond en energie sector. Wij zijn geowetenschappers met de kennis om evaluatie- en veiligheidsanalyses van ondergrondse reservoirs efficiënt uit te voeren.
Geointerpol biedt diensten om het seismische risico te monitoren in 3 stappen:

   • Omgeving (inclusieve reservoir) seismisch risico screening;
    - door het combineren van de beschikbare data van de ondergrond, historische beving data en het reservoir exploitatie plan, geven wij advies om kans op beving en het voorkomen van bevingen tijdens de exploitatie. 
   • Seismisch netwerkontwerp en data-analyse;
   • - indien vanuit de risico screening er een noodzaak blijkt of als de vergunningverlener het eist. Evalueren wij het bestaande seismische netwerk en geven adviezen om het monitoringsnetwerk uit te breiden. Hiernaast bieden wij ook de vereiste additionele data-analyse en interpretatie voor het lokaal seismisch netwerk.
   • Seismische- en gevolg-risicoanalyse;
   • - Voor de verschillende bevings-scenario’s kunnen wij ook site-specifieke seismische- en gevolg-risicoanalyse uitvoeren. Hiervoor kunnen wij ook samen met de stakeholders een dynamische risicomanagement system ontwikkelen, bijvoorbeeld trafficlight-system.

Onze consultants hebben een solide track record en ervaring op de gebieden van seismische risicoanalyse. Wij bieden kostenbesparende oplossingen voor zowel operators als overheidsinstanties. Wij helpen graag om de geologische risico’s te identificeren voordat u begint met de werkzaamheden, we helpen ze te bewaken zodat uw gedurende de gehele operatie de maximale waarde van uw reservoir behoud].

Waarom is GeoInterpol lid geworden van Platform Geothermie?
Wij zien toenemende mogelijkheden in de geothermie-sector en willen onze diensten vanuit de olie- en gasindustrie graag introduceren bij andere partijen in de geothermie-sector. Wij hebben veel ervaring met innovatieve diensten die tevens de kosten reduceren.

Wat zijn uw verwachtingen van het lidmaatschap?
Ik verwacht inzicht in de behoefte en uitdagingen van de exploitatie partijen.

Heeft u een vraag of verzoek aan het netwerk?
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het belang van een tijdige seismische risicoanalyse zodat de projecten hier niet onnodig door vertragen.

 

De afgelopen maanden heeft het Platform Geothermie drie nieuwe deelnemers mogen verwelkomen: NRG, Geointerpol en ABN AMRO. De komende tijd stellen zij zich voor.

Lees ook Nieuwe deelnemer Platform Geothermie: NRG