Creation: Free Design

Nieuws uit de werkgroepen

Nieuws uit de werkgroepen mei 2020

De werkgroepen gebouwde omgeving, public affairs en de tijdelijke werkgroep duurzaamheid berekenen zijn meerdere keren online bij elkaar gekomen en hebben vooral schriftelijk gewerkt aan de consultatiereactie voor de SDE++ aan PBL, de SDE++ position paper en het voorbereiden van kamervragen voor de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.
De tijdelijke werkgroep duurzaamheid van geothermie berekenen heeft de rekentool van TNO met elkaar besproken en scenario’s doorgenomen. In de berekeningen worden emissies uit elkaar gehaald en kijken we naar de bron alleen en de bron in het warmtenet. Er is een consensus bereikt over de data van de bronberekeningen zoals reservoir, debiet, COP, draaiuren en vollasturen. Er wordt nu gewerkt aan een rapportage en communicatiemateriaal om de methode, het proces en de conclusies verder voor het voetlicht te brengen. 

Nieuws uit de werkgroepen april 2020

  • Een tijdelijke werkgroep ‘berekenen duurzaamheid van aardwarmte’ is aan de slag met de eerste data vanuit TNO, DAGO en Platform Geothermie om de mate van duurzaamheid te bereken en beter inzichtelijk te maken. Er wordt gekeken naar de duurzaamheid van de geothermiebron en van geothermie binnen het warmtesysteem. Op 28 april is de volgende bijeenkomst.
  • Voor het schriftelijk overleg van het overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over SDE ++ (de nieuwe regeling die open is van 29 september t/m 22 oktober 2020 en de SDE+ vervangt) bieden Platform Geothermie en DAGO namens de geothermiesector op 12 mei a.s. een position paper aan over de SDE++. In de werkgroepen Public Affairs, Gebouwde Omgeving en Financien van DAGO wordt input verzameld en de position paper samen gemaakt.
  • Politieke agenda in tijden van covid-19: Het kabinet heeft overzichten van spoedeisende wetsvoorstellen en implementatievoorstellen gepubliceerd. Hierin wordt onder andere ingegaan op welke voorstellen binnen twee maanden plenair in de Tweede Kamer behandeld zullen worden en welke voorstellen voor de zomer behandeld zullen worden. De wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) en de Warmtewet 2.0 staan niet op deze lijst en zullen dus na de zomer behandeld worden. De Warmtewet 2.0 consultatieronde vindt mogelijk nog plaats voor de zomervakantie. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Bekijk ook nieuws uit de werkgroepen - maart 2020