Creation: Free Design

Organisatie

Platform- deelnemers
De deelnemers aan het Platform Geothermie zijn een groeiende en diverse groep van organisaties met als gemeenschappelijk aspect de gedeelde interesse in aardwarmte. Het Platform Geothermie vertegenwoordigt zowel de vraag als de aanbodkant en deelnemers zijn onder meer vergunninghouders, (geologische) adviesbureaus, kennisinstellingen, provincies en gemeentes, boorbedrijven, financiële instellingen en gebruikers van aardwarmte. Aanmelding staat open voor alle organisaties met interesse voor geothermie.

Contact

Stichting Platform Geothermie

Frank Schoof
Oude Delft 37
2611BB Delft

tel: 06 1323 0736
@: info(at)geothermie.nl

Komt u met de auto naar het Platformkantoor overweeg dan te parkeren in de Zuidpoortgarage, of kom met de trein. Beide op 8 minuten loopafstand.
Bij straatparkeren kunt u gebruikmaken van de parkeervergunning van het Platform. Informeer van te voren.

KvK-nummer 27254030

Bankrekening NL19 TRIO 0212497693

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van het Platform betreffen kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie via presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken. Op de jaarkalender staan:

  • twee of meer bedrijfsbezoeken aan instellingen en bedrijven, zoals installaties in aanbouw
  • de jaarlijkse deelnemersvergadering, om de (beleids-)onderwerpen  te bespreken
  • specifieke geothermie-congressen waar het Platform actief bij ondersteunt
  • zeven keer per jaar een inhoudelijke nieuwsbrief 
  • verschillende inhoudelijke werkgroepen

Lees meer...

Contributie

Basiscontributie
De basiscontributie is € 1.800 per jaar. Dit betekent dat iedere deelnemer in principe in deze categorie wordt ingedeeld, tenzij voldaan is aan criteria voor vermindering van contributie of aantoonbaar zodanig in omvang is dat een hogere contributie gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld bij een omzet boven de 300.000 euro en/of meerdere doubletten.

Lees meer...

Bestuur

Het Platform Geothermie wordt geleid door vijf bestuursleden, afkomstig uit de verschillende geledingen van het Platform.

Samenstelling: (updated augustus 2018)
Frank Schoof, voorzitter
Hans Veldkamp, penningmeester (TNO)
Marco van Soerland, secretaris (HVC)
Wart van Zonneveld (Floricultura)
Aad Castricum (BHGE)

Raad van Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht en Advies benoemt de bestuursleden, keurt de jaarrekening en begroting en adviseert het bestuur, met name over beleidsmatige aspecten.
Samenstelling: (updated april 2020)
Koen Broess (DNV GL)
Lodewijk Burghout (Burghout projectmanagement)
Robert te Gussinklo Ohmann (Spidron) 
Edwin van Vliet (NetVerder) 
Arnout Potze (Voorzitter, Provincie Overijssel)
Berend Scheffers (EBN)
Sjaak van der Tak (Glaskracht Nederland)


Geosaurus Neerlandi

Wegens exceptionele verdiensten voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland zijn op 24 oktober 2012 tot 'geosaurus' benoemd:

Rik van den Bosch
Douglas Gilding
Pieter Jongerius
Ad Lokhorst
Paul Ramsak
Dick Swart
Andries Wever
Guus Willemsen

 

Werkgroepen

SPG hecht eraan de woordvoerder te zijn van de geothermische agenda en de beleidsprioriteiten – en de onafhankelijkheid daarvan te waarborgen. Het bestuur kan en wil alleen breed gedragen SPG-standpunten en -prioriteiten uitdragen. Zij ziet het daarom als haar taak om de deelnemers...

Lees meer...

Geschiedenis

Initiatief & groei
Het initiatief tot het inventariseren van de wenselijkheid van de oprichting van een platform op het terrein van diepe geothermie is in 2002 genomen door RVO, destijds nog Novem geheten. In de tweede helft van 2002 heeft Novem hiertoe opdracht verstrekt aan Van Heekeren & Frima Consultants (VH&F) om ...

Lees meer...