Creation: Free Design

Geschiedenis

Initiatief & groei
Het initiatief tot het inventariseren van de wenselijkheid van de oprichting van een platform op het terrein van diepe geothermie is in 2002 genomen door RVO, destijds nog Novem geheten. In de tweede helft van 2002 heeft Novem hiertoe opdracht verstrekt aan Van Heekeren & Frima Consultants (VH&F) om ...

Initiatief & groei
Het initiatief tot het inventariseren van de wenselijkheid van de oprichting van een platform op het terrein van diepe geothermie is in 2002 genomen door RVO, destijds nog Novem geheten. In de tweede helft van 2002 heeft Novem hiertoe opdracht verstrekt aan Van Heekeren & Frima Consultants (VH&F) om de belangstelling onder marktpartijen te onderzoeken. Na een inventariserende ronde onder de bij Novem bekende stakeholders is een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd.

De openingsvergadering resulteerde in een besluit tot oprichting, de benoeming van bestuursleden en een aantal keuzes (Stichting of Vereniging, de instelling van een Platformbureau, hoogte contributie etc.). De oprichting van "Stichting Platform Geothermie" (SPG) is eind 2002 nog geformaliseerd.

In 2003 is de Stichting gestart met de uitvoerende activiteiten. In de eerste jaren is low-profile gewerkt aan de realisatie van de eerste projecten.

Vanaf 2007 is SPG vaker naar buiten getreden om diepe geothermie issues te agenderen. De voortgang van de ontwikkelingen in Nederland is vastgelegd in de nieuwsbrieven en de 'Country Updates'.

In de eerste jaren kende het Platform naast een directeur van het Bureau (Victor van Heekeren) een voorzitter uit het bedrijfsleven (Guus Willemsen). In 2009 zijn beide functies in de persoon van de Bureaudirecteur verenigd. 

Tussen 2007 en 2015 is het aantal deelnemers toegenomen van 6 tot meer dan 80. 

In 2015 is Victor van Heekeren opgevolgd door Frank Schoof.