Creation: Free Design

Contributie

Basiscontributie
De basiscontributie is € 1.800 per jaar. Dit betekent dat iedere deelnemer in principe in deze categorie wordt ingedeeld, tenzij voldaan is aan criteria voor vermindering van contributie of aantoonbaar zodanig in omvang is dat een hogere contributie gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld bij een omzet boven de 300.000 euro en/of meerdere doubletten.

Contributietabel

Type lidmaatschap

Criterium

Contributie per jaar

Éénmanszaak

 

€ 450

Kleine bedrijven

≤ € 200.000 omzet

900

Single operators

Één doublet of triplet

900

Basiscontributie

 

€ 1.800

Grote bedrijven en instellingen

≥ € 600.000 tot

€ 2.000.000 omzet

€ 3.600

Grote bedrijven en instellingen

≥ € 2.000.000 omzet

€ 7.500

Warmtebedrijven

 

€ 7.500

Portfolio-operators

Meerdere doubletten of plannen daartoe

€ 7.500

Basiscontributie
De basiscontributie is € 1.800. Dit betekent dat ieder lid in principe in deze categorie wordt ingedeeld, tenzij voldaan is aan criteria voor vermindering van contributie of aantoonbaar zodanig in omvang is dat een hogere contributie gerechtvaardigd is.

Een basiscontributie geldt onder meer ook voor de categorieën verzekeraars, financiers/banken en financiële adviseurs.

Kleine bedrijven en éénmanszaken
Als een bedrijf kan aantonen dat zij in geothermie-gerelateerde activiteiten in Nederland een omzet heeft van minder dan € 200.000 komt het in aanmerking voor een halvering van het contributiebedrag. Eénmanszaken en natuurlijke personen kunnen deelnemer worden voor € 450 per jaar. Alle deelnemers krijgen een vermelding op de site.

Grote bedrijven en instellingen
Grote deelnemers en instellingen hebben een geothermie-gerelateerde omzet in Nederland van ≥ € 600.000 of ≥ € 2.000.000 en worden ingedeeld op basis van deze omzet.

Warmtebedrijven
Warmtebedrijven hebben een groot belang bij verdere uitbreiding van de geothermie en zijn daarom ingedeeld in de hoogste categorie.

Portfolio-operators
Portfolio-operators (bedrijven met (concrete plannen voor) meerdere doubletten) zijn ingedeeld in de hoogste categorie.