Creation: Free Design

Het Platform Geothermie wordt geleid door vijf bestuursleden, afkomstig uit de verschillende geledingen van het Platform.

Samenstelling: (updated augustus 2018)
Frank Schoof, voorzitter
Hans Veldkamp, penningmeester (TNO)
Marco van Soerland, secretaris (HVC)
Wart van Zonneveld (Floricultura)
Dick Swart (Well Engineering Partners)  belast met European Geothermal Congress 2019
Aad Castricum (BHGE)