Creation: Free Design

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van het Platform betreffen kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie via presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken. Op de jaarkalender staan:

 • twee of meer bedrijfsbezoeken aan instellingen en bedrijven, zoals installaties in aanbouw
 • de jaarlijkse deelnemersvergadering, om de (beleids-)onderwerpen  te bespreken
 • specifieke geothermie-congressen waar het Platform actief bij ondersteunt
 • zeven keer per jaar een inhoudelijke nieuwsbrief 
 • verschillende inhoudelijke werkgroepen

De belangrijkste activiteiten van het Platform betreffen kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken in binnen- en buitenland. Op de jaarkalender staan:

 • twee of meer bedrijfsbezoeken aan instellingen en bedrijven, zoals installaties in aanbouw
 • de jaarlijkse deelnemersvergadering, om de (beleids-)onderwerpen  te bespreken
 • specifieke geothermie-congressen waar het Platform actief bij ondersteun
 • zeven keer per jaar een inhoudelijke nieuwsbrief 
 • verschillende inhoudelijke werkgroepen

Af en toe vinden kleinere bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen en thema's plaats. Al dan niet in samenwerking met DAGO, NVDE, Vewin, Nogepa et cetera.

Het Platform richt zich daarbij op overkoepelende thema's waarbij de inbreng van deelnemers onmisbaar is (en zij op deze manier de kans kijgen hun stem in 'Den Haag' te laten horen). Denk hierbij aan:

 • het klimaatakkoord en de klimaattafel gebouwde omgeving met bijbehorend uitvoeringstraject
 • de verbetering van het nationale beleidskader (stimulering onderzoek en innovatie, SDE+, RNES)
 • overleg met de diverse overheden over bijvoorbeeld de implementatie van de Structuurvisie Ondergrond
 • het vertegenwoordigen van Nederland in de European Geothermal Energy Coucil (EGEC) in Brussel
 • vertegenwoordiging in de NVDE (Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie), om de inbreng van de geothermie in het geheel van alle duurzame energieopties te verzorgen
 • en een actuele website over geothermie met uitleg over geothermie, de agenda, Q&A's, de laatste stand van zaken van diverse projecten et cetera.

Hiermee wil het Platform Geothermie een centraal aanspreekpunt zijn voor de overheid en marktpartijen om de verantwoorde toepassing van geothermie in Nederland te bevorderen.

Het Platform is internationaal aangesloten bij de Europese en wereldwijde koepels op het terrein van geothermie. Zo is er een affiliation agreement met de IGA (International Geothermal Association) en de Stichting Platform Geothermie is lid van de EGEC