Creation: Free Design

Netherlands Geothermal Partnership

De Nederlandse geothermiesector is voor een (klein) deel ook in het buitenland actief. De toenemende kennis van geothermieprojecten in eigen land kan wellicht ook in het buitenland zinvol ingezet worden. Enige gezamenlijk profilering in het buitenland ligt hierbij voor de hand. Na een inventarisatie (door IF Technology) is getracht om de meningen en wensen zo goed mogelijk in een beknopte notitie samen te vatten. Dit initiatief is vorm gegeven onder naam 'Netherlands Geothermal Partnership'. Het Platform Geothermie voert het secretariaat. Op dit moment leidt het NGP een slapend bestaan.