Creation: Free Design

Effecten ondergrond

Geothermie kan, net als vele andere menselijke en natuurlijke activiteiten, effect hebben op de ondergrond. Onderstaand wordt nader ingegaan op mogelijke seismiciteit, stimuleren en bodemdaling.

Seismiciteit

In de afgelopen jaren is in Nederland bezorgdheid ontstaan over de neveneffecten van activiteiten in de diepe ondergrond, met name seismische activiteit als gevolg van bodemdaling. Alhoewel deze bezorgdheid niet is veroorzaakt door geothermische activiteiten of de gevolgen daarvan, is gekeken of deze risico’s zich ook uitstrekken naar diepe geothermie. Hieronder zijn twee mogelijke mechanismes besproken: seismische activiteit als gevolg van bodemdaling en geïnduceerde seismiciteit. Dit zijn van nature aanwezige spanningen in de ondergrond, die ontladen worden door mijnbouwactiviteiten.

 

Lees meer...

Bodemdaling

In Nederland heeft de winning van aardgas (en zout) geleid tot bodemdaling. En bodemdaling heeft op haar beurt weer geleid tot seismische activiteit en schade aan gebouwen. Dat roept terecht de vraag op of geothermie ook bodemdaling en daarmee seismische activiteit veroorzaakt. Nu is geothermie, zoals die in Nederland bedreven wordt, een mijnbouwactiviteit die geen materiaal (moleculen) onttrekt aan de ondergrond. De warmte wordt onttrokken aan het opgepompte water, dat vervolgens weer wordt teruggevoerd in de watervoerende laag waar het vandaan kwam. Bij geothermie ontbreekt dus de primaire aanleiding voor bodemdaling – het onttrekken van materiaal aan de ondergrond.

Lees meer...