Creation: Free Design

Effecten ondergrond

Geothermie kan, net als vele andere menselijke en natuurlijke activiteiten, effect hebben op de ondergrond. Onderstaand wordt nader ingegaan op mogelijke seismiciteit, stimuleren en bodemdaling.

Seismiciteit

Geothermie en aardbevingen

Lees meer...

Stimuleren

Hydraulisch stimuleren (hydraulisch fracken) maakt haarscheurtjes in het gesteente van de aardlaag waar de warmte zit. Dit verbetert de doorlatendheid en maakt zo het gesteente beter geschikt om het warme water door te laten. Naast hydraulisch stimuleren bestaan thermisch stimuleren (ook door injectie van kouder water ontstaan scheurtjes die de doorlatendheid verbeteren) en chemisch stimuleren (een deel van het gesteente onderin de put poreuzer maken door bijvoorbeeld kalksteen op te lossen).

Lees meer...

Bodemdaling

Kan geothermie tot bodemdaling of verzakkingen leiden?

Geothermie onttrekt geen materie permanent aan de ondergrond, zoals bij delfstoffenwinning. Het geproduceerde water wordt na het oppompen weer in dezelfde aardlaag geïnjecteerd. Alleen de warmte blijft bovengronds. Hierdoor blijft de gemiddelde druk in het reservoir vrijwel onveranderd, ook na jaren van productie (zo blijkt bijvoorbeeld in Frankrijk waar langjarige ervaring is op dit gebied).

Lees meer...