Creation: Free Design

Bodemdaling

In Nederland heeft de winning van aardgas (en zout) geleid tot bodemdaling. En bodemdaling heeft op haar beurt weer geleid tot seismische activiteit en schade aan gebouwen. Dat roept terecht de vraag op of geothermie ook bodemdaling en daarmee seismische activiteit veroorzaakt. Nu is geothermie, zoals die in Nederland bedreven wordt, een mijnbouwactiviteit die geen materiaal (moleculen) onttrekt aan de ondergrond. De warmte wordt onttrokken aan het opgepompte water, dat vervolgens weer wordt teruggevoerd in de watervoerende laag waar het vandaan kwam. Bij geothermie ontbreekt dus de primaire aanleiding voor bodemdaling – het onttrekken van materiaal aan de ondergrond.

Wetenschappers zullen er – met erkenning van het bovenstaande - op wijzen, dat er ook bijkomstige mechanismes zijn zoals de afkoeling – en dus krimp - van de diepe ondergrond. De effecten van afkoeling op krimp en bodemdaling zijn met modellen te berekenen. Een recent wetenschappelijk artikel (16 juni 2014, P.A. Fokker en J.D. van Wees) over 'Surface Movement Induced by Geothermal Operations' komt uit op een mogelijke daling van 17 millimeter na 100 jaar.

Deze daling is zo klein dat de meting hiervan niet goed mogelijk is omdat de effecten van àndere processen veel groter zijn dan de mogelijke bodemdaling als gevolg van geothermie. Denk bij deze andere processen aan de depositie van resten van gewassen, stoffen uit de lucht en inklinking van veenlagen, maar ook aan de gevolgen van menselijk handelen zoals waterpeilbeheer en drinkwaterproductie. Ter vergelijk: de bodemdaling door de (magnesium-) zoutwinning bij Nedmag is 32 centimeter bodemdaling in 20 jaar.

(Nedmag-website http://www.nedmag.nl/omgeving/bodemdaling, geraadpleegd op 10 november 2016)