Creation: Free Design

Omgevingsfactoren

Een geothermielocatie is weliswaar relatief bescheiden van omvang, (putten, veelal een gasscheider en warmtewisselaars) de benodigde pompen en andere onderdelen kunnen vragen oproepen ten aanzien van de geluidsproductie en de emissies naar de lucht, de grond en het (oppervlakte-)water.

Geluid en emissies

Een werkende geothermieinstallatie produceert enig geluid door de aanwezige pompen en (meestal) ontgassingsinstallaties. De Omgevinsgwet beschrijft de geluidsgrenzen in de verschillende omstandigheden en op de verschillende tijdstippen. De pompen worden daarom goed geïsoleerd en veelal in een apart gebouw(-tje) opgesteld. Emissies naar lucht of bodem zijn er in deze fase in principe niet.

Lees meer...

Grondwater

factsheet risico's op grondwaterverontreiniging en beheersingsmaatregelen volgt

Testwater

Binnenkort volgt hier een uitleg over de omgang met tijdens de testfase geproduceerd en af te voeren 'testwater'.