Creation: Free Design

Duurzaamheid

In Nederland ligt de gemiddelde jaarproductie per bron op circa 180.000 GJ. De besparing op CO2-emissies bedraagt per project circa 10.000 ton/jaar (5.500.000 m3 aardgas).

De besparingscijfers voor het totaal van alle bronnen: (2015)

  • CO2 besparing: 138.000 ton/ jaar
  • Aardgas-besparing: 77.000.000 m3/ jaar

De verwachting is, dat de capaciteit en de jaarproductie trendmatig stijgen door diepere boringen (hogere capaciteit) en grotere distributienetten (verhoging van de afzet).
Voor een gedetailleerd overzicht van het aantal bronnen et cetera, klik hier.

In 2013 is, als afstudeeropdracht van Larissa Gonzalez, uitgerekend dat de geothermiebron van Greenwell Westland, een 'energetische terugverdientijd' heeft van twee tot drie maanden: in die periode is de CO2 veroorzaakt door de benodigde staalproductie, het  boren et cetera, terugverdiend door de besparing op aardgas.