Creation: Free Design

Productiecijfers

Capaciteit. In 2016 is de totale capaciteit in Nederland van geothermische doubletten gelijk gebleven tov 2015. 

.capacity 2016

Figure 2: Ctotale capaciteit van de Nederlandse geothermische doubletten in MWth.

De gemiddelde capaciteit stijgt in de loop der jaren aangezien nieuwere doubletten een groter vermogen hebben dan de eerdere projecten. 

Average capacity 2016

Figure 3: Gemiddelde capaciteit in MWth.

Het gecombineerde effect leidt tot een 13% groei in warmteproductie in 2016 vergeleken met 2015. Nu: 2,74PJ oftewel 761 GWh.

Voor 2017 is de verwachting dat er wederom van een 'double digit growth' sprake zal zijn.

Production 2016 TJ

Figure 4: Combined production levels of Dutch deep geothermal doublets in TJ.