Creation: Free Design

Productiecijfers

Capaciteit. In 2015 is de totale capaciteit in Nederland van geothermische doubletten gegroeid van 103 MWth naar 127 MWth. Dit laatste cijfer inclusief het doublet in Vierpolders. 

.Capacity 2015

Figure 2: Ctotale capaciteit van de Nederlandse geothermische doubletten in MWth.

De gemiddelde capaciteit is iets gestegen aangezien nieuwere doubletten een groter vermogen hebben dan de eerdere projecten. 

average capacity 2015

Figure 3: Gemiddelde capaciteit in MWth.

Het gecombineerde effect leidt tot een 59% groei in warmteproductie in 2015 vergeleken met 2014. De belangrijkste groei is evenwel veroorzaakt door de doubletten uit 2014 die in 2015 zijn gaan produceren. In 2014 was iets dergelijks óók aan de hand, zodat de jaarlijkse productie sinds 2013 meer dan is verdubbeld.

Voor 2016 is de verwachting dat er wederom van een 'double digit growth' sprake zal zijn.

Production GWh 2015

Figure 4: Combined production levels of Dutch deep geothermal doublets in GWh.