Creation: Free Design

Contributie

Basiscontributie
De basiscontributie is € 2.000 per jaar. Dit betekent dat ieder lid in principe in deze categorie wordt ingedeeld, tenzij
• De onderneming operator is of;
• is voldaan aan criteria voor vermindering van contributie of;
• de onderneming zodanig in omvang is dat een hogere contributie gerechtvaardigd is.

De basiscontributie geldt ook voor verzekeraars, financiers/banken en financiële adviseurs. En voor overheidsorganisaties die zich als kennispartner kunnen aansluiten bij de vereniging.

 


Als een bedrijf kan aantonen dat het in geothermie-gerelateerde activiteiten in Nederland een omzet heeft van minder dan € 200.000/jaar komt het in aanmerking voor een halvering van het contributiebedrag. Eénmanszaken kunnen lid worden voor € 450 per jaar.

Alle bedragen zijn excl. btw.

Contributietabel

Type lidmaatschap

Criterium

Contributie per jaar

Éénmanszaak

 

€ 450

Kleine bedrijven

≤ € 200.000 omzet in geothermie

900

Single operators

Één doublet of triplet

900

Basiscontributie (en kennispartners)

 

€ 2.000

Grote bedrijven en instellingen

≥ € 600.000 tot € 2.000.000 omzet in geothermie

€ 3.600

Middelgrote bedrijven en instellingen

≥ € 2.000.000 omzet in geothermie

€ 7.500

Warmtebedrijven

 

De bijdrage van middelgrote tot grote warmtebedrijven. Het contributietarief voor kleine bedrijven zal hiervan verschillen*.

€ 20.000

 

Portfolio-operators

Basiscontributie voor operators
Per werkend doublet
Per doublet in Ontwikkeling*

€ 25.000
€ 10.900 (toeslag)
€  5.000 (toeslag)
(Totaal max. € 100.000*)

Download hier het memo Contributiestructuur en -tabel Geothermie Nederland voor een nadere toelichting op de contributie.