Omschrijving ASN Bank

ASN Bank zet zich sinds 1960 in voor een duurzame rechtvaardige samenleving. Het geld dat onze klanten ons toevertrouwen investeren wij in duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat wij financieren en beleggen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen, met respect voor mens, dier en natuur. Voor 2030 hebben we onszelf het doel gesteld om met al onze investeringen klimaatpositief te zijn en netto positief bij te dragen aan de biodiversiteit.

ASN Bank en geothermie

ASN Bank financiert projecten op het gebied van duurzame energie (wind- en zonparken), energieopslag en verduurzaming van de industrie in het algemeen. Wij hebben veel belangstelling voor geothermie als duurzame energiebron en onderzoeken de mogelijkheden om als financier bij te dragen aan projecten. Daarvoor is het voor ons belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit terrein. Alleen zo kunnen we de juiste keuzes maken en een financieringstraject op termijn succesvol doorlopen.

Contactpersonen

Ineke Heurter - ASN Bank

Ineke Heurter

"Het lidmaatschap helpt ons een beter beeld te krijgen van geothermie als duurzame energiebron. Daarnaast willen wij met financiering graag actief bijdragen aan de ontwikkeling van aardwarmte."

ASN Bank

Financiële dienstverlening