Trendrapport

Geothermie in het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021

18.11.2020

Het rapport bevat onder andere marktcijfers, een enquêteonderzoek onder experts en een weergave van de ontwikkelingen in de warmtesector. Tevens brengt het alle warmtenetvarianten en -bronnen in kaart middels infographics, grafieken en tabellen. Ook de potentie van duurzame warmtebronnen in 2050 zoals aardwarmte wordt in het rapport weergegeven. Platform Geothermie heeft hiervoor input geleverd. Volgens het trendrapport levert geothermie in 2050 minimaal 210 PJ per jaar. Respondenten verwachten dat in 2050 24% van de warmte via warmtenetten wordt geleverd door geothermie.

Uit het rapport blijkt dat de warmtetransitie versnelt. De verwachting is dat in 2030 het aantal warmtenetten is verdubbeld naar zeshonderd. Het aantal spelers op de warmtemarkt is inmiddels gegroeid naar 23. En inmiddels worden er meer dan 89 warmteprojecten ontwikkeld. De warmtebedrijven zetten daarbij volop in op verduurzaming. Klanten zijn met een 7,2 als rapportcijfer tevreden over de warmteleveranciers. Versterken van de bewonersparticipatie en inzet op innovatie zijn belangrijk om de versnelling waar te maken. Dat blijkt uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 van DNE Research, dat Stichting Warmtenetwerk 18 november heeft gepubliceerd.

Het rapport is te downloaden via www.warmtenettrendrapport.nl/trendrapport

In 2050 klimaatneutraal
De publicatie is gebaseerd op data-analyse van gegevens van warmteleveranciers, een vragenlijstonderzoek onder tientallen experts en een literatuurstudie. In 2050 kunnen warmtenetten tot 75 procent van de Nederlandse warmtevraag voorzien van een klimaatneutrale oplossing, voorspelt het rapport. Tussen nu en 2030 spelen vooral traditionele hoogrendementsketels en hybridewarmtepompen een belangrijke rol. Tussen 2030 en 2050 veroveren elektrische warmtepompen en waterstof steeds meer de warmtemarkt. Daarmee zou in 2050 de inzet van fossiele bronnen en biomassa fors zijn gereduceerd.

Uitdagingen aangaan
De vooruitzichten voor het verder verduurzamen van de Nederlandse warmtebronnen zijn dus goed. Als de versnelling wordt vastgehouden, dan lukt het Nederland om de landelijke en lokale klimaatdoelstellingen te halen. “Maar daarvoor zijn wel meer samenwerking met bewoners en nog meer innovaties voor nodig”, stelt Stronk. “Het trendrapport geeft aan dat onze grootste uitdagingen voor de warmtetransitie liggen in het uitbreiden van het draagvlak onder bewoners, de lokale beschikbaarheid van een geschikte duurzame warmtebron en de inpassing van de warmteleidingen in de bestaande infrastructuur.”

(bron: warmtenetwerk.nl)