Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande disclaimer.

Gebruik van de website

Geothermie Nederland betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling en beschikbaarstelling van deze website en bij het verifiëren van de daarop beschikbare informatie en doet al het nodige om de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde plaatsing of wijziging van informatie door derden. Geothermie Nederland sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Externe links

De website bevat links naar externe websites. Geothermie Nederland is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze website(s). Informatie op de website of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit de website, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van Geothermie Nederland. Geothermie Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf zijn website.

Reproductie

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits de bron wordt vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software e.d.) en het gebruik van het Geothermie Nederland-logo, foto’s en delen van onze website voor commercieel gebruik is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van Geothermie Nederland vereist. Hierover kun je contact opnemen met het bureau.

Copyright

Alle rechten berusten bij Geothermie Nederland, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is waar nodig voorzien van bronvermelding. Mocht je ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Copyright © 2022, Geothermie Nederland