Er is veel kennis opgedaan over aardwarmte de afgelopen jaren. Marktpartijen en overheden krijgen meer en meer ervaring en binnen de sector wisselen we veel kennis uit.

Geothermie Nederland vindt het belangrijk om informatie over alle aspecten van aardwarmte beschikbaar te stellen. Zie ook Hier werken wij aan – Kennis delen over aardwarmte.

Op deze website zijn onder de Thema’s diverse artikelen en kennisdocumenten te vinden. Via de digitale nieuwsbrief houden wij onze leden op de hoogte over nieuwe informatie. Ook organiseren we bijeenkomsten over actuele thema’s. De geothermie-operators wisselen binnen de vereniging onderling regelmatig ervaringen uit.

De website Allesoveraardwarmte.nl is een platform voor het brede publiek. Het informeert bewoners, overheden en bedrijven over wat aardwarmte is, hoe het werkt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het past (en soms niet) in de warmte-/energietransitie. De website geeft antwoord op de veelgestelde vragen en heeft een Toolkit Aardwarmte met allerlei video’s en infographics. De informatie op de website is voor operators, overheden en ministeries vrij te gebruiken voor eigen voorlichting.