Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor geothermie en verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie Nederland zet zich met haar leden in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Ambitie en focus

We zetten ons in voor het investeringsklimaat voor geothermie en het vertrouwen in deze techniek als duurzame bron. Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte staat bij alles centraal, hierin ondersteunen wij onze leden waar mogelijk. Als Geothermie Nederland brengen we partijen bij elkaar door binnen de vereniging te bouwen aan een hecht netwerk en door intensief te communiceren met alle relevante partijen buiten de vereniging.

Standpunten

Om de belangen goed te kunnen behartigen moet Geothermie Nederland regelmatig een standpunt innemen. Op de pagina Standpunten krijg je inzicht in een aantal standpunten van de vereniging.

Bestuur

Het bestuur van Geothermie Nederland is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging als geheel. Het accent ligt op de strategische sturing en besluitvorming. Met een diverse achtergrond streven wij naar een goede vertegenwoordiging van onze leden.

Organisatie

Geothermie Nederland is een vereniging met leden, een bestuur en bureau. Het bureau van Geothermie Nederland ondersteunt de leden, bijvoorbeeld door het bieden van een platform voor onderlinge kennisuitwisseling tussen operators of door het stimuleren van onderzoek naar innovaties die de sector nodig heeft. 

Samenwerking

Wij werken aan diverse randvoorwaarden zodat daadwerkelijk meer nieuwe aardwarmteprojecten gerealiseerd kunnen worden. Om deze opgave voor elkaar te krijgen werkt Geothermie Nederland intensief samen met andere organisaties, instellingen en overheden.