Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je
huizen, gebouwen en kassen kunt verwarmen. Diep in de ondergrond bevindt zich warm
water in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Geothermie ofwel aardwarmte, wordt
gewonnen uit heet water in deze lagen.

Wat is geothermie?

Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je huizen, andere gebouwen en kassen kunt verwarmen. Heet water wordt van grote diepte opgepompt, uitgekoeld en teruggepompt. Via een pijp gaat water omhoog en datzelfde water gaat via een tweede pijp weer omlaag. De pijpen worden samen een ‘doublet’ genoemd. Een bewezen techniek om duurzaam te verwarmen.

Omvang en duurzaamheid

Met 31 aardwarmtedoubletten op 24 locaties levert aardwarmte op dit moment een besparing op van meer dan 181 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die een stad met de omvang van Eindhoven gebruikt.

Factsheets

Geothermie Nederland heeft diverse factsheets ontwikkeld over geothermie.

Locaties in Nederland

Op steeds meer locaties in Nederland zijn aardwarmteprojecten. Bij elke locatie kun je meer lezen over het project, over de toepassing, initiatiefnemers en besparing. Klik op ‘Bekijk de kaart’ voor een overzicht van de verspreiding van de locaties over Nederland.

In het buitenland

 In het buitenland wordt al op verschillende plekken hoge temperatuur geothermie gewonnen, vooral in gebieden waar deze hoge temperaturen veel ondieper te vinden zijn, zoals in IJsland en Italië. Ook in Duitsland wordt geothermie al toegepast, met name in de omgeving van München op dieptes die vergelijkbaar zijn met Nederland.

Voorlichting

Er is veel kennis opgedaan over aardwarmte de afgelopen jaren. Marktpartijen en overheden krijgen meer en meer ervaring en binnen de sector wisselen we veel kennis uit. De informatie op het platform Allesoveraardwarmte.nl is vrij te gebruiken voor eigen voorlichting.