Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je
huizen, gebouwen en kassen kunt verwarmen. Diep in de ondergrond bevindt zich warm
water in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Geothermie ofwel aardwarmte, wordt
gewonnen uit heet water in deze lagen. In Nederland wordt aardwarmte doorgaans
gewonnen op een diepte van tussen de 2 á 3 km, waarbij het water een
temperatuur heeft van 70 – 90 ℃.

Bodemenergie, geothermie/aardwarmte en ultradiepe geothermie

Er zijn grote verschillen tussen geothermie/aardwarmte, bodemenergie en ultradiepe geothermie.

  • Met bodemenergie wordt warmte (max 15 – 20 °C) en koude aan de bodem of het grondwater onttrokken en opgeslagen. De warmte wordt gewonnen tot circa 300 m diepte en met een warmtepomp verwarmd tot 55 °C. De pomp is individueel aan te sluiten op een goed geïsoleerd huis of gebouw. Lees meer over bodemenergie op Bodemenergie.nl
  • Geothermie/aardwarmte wordt gewonnen uit heet water dat zich (vanaf 500m diep) in aardlagen bevindt. De aardwarmte-installatie pompt dit water omhoog en distribueert de warmte via een warmtenet naar omliggende huizen, gebouwen en industrie. Het is een warmte-oplossing voor collectief gebruik: met één winningsinstallatie (30 m²)
  • De aanduiding ultradiepe geothermie (UDG) wordt gebruikt voor geothermie op een diepte van meer dan 4 km.  In Nederland wordt die mogelijkheid tot op heden nog niet toegepast. Er vindt op dit moment een onderzoeksboring plaats om de potentie van UDG te kunnen bepalen. Aardwarmte en UDG zijn in toepassing en winning erg verschillend.

Hernieuwbare warmtebron

Geothermie biedt duurzame, hernieuwbare warmte. Geothermie is een hernieuwbare bron van warmte omdat de warmte ondergronds steeds weer van nature wordt aangevuld. Daarnaast is het een warmtebron waarbij nauwelijks CO2 vrijkomt, daarom draagt geothermie/aardwarmte bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Het is een duurzaam lokaal en betrouwbaar alternatief voor aardgas.

Pluspunten van geothermie

Hoe werkt geothermie?

Heet water wordt van grote diepte opgepompt, uitgekoeld en teruggepompt. Via een pijp gaat water omhoog en datzelfde water gaat via een tweede pijp weer omlaag. De pijpen worden samen een ‘doublet’ genoemd. Een doublet is een combinatie van een put voor het oppompen (productieput) en een put voor het terugvoeren van het aardwarmtewater (injectieput). Er zijn ook aardwarmte-installaties die bestaan uit een triplet, dat wil zeggen een combinatie van drie putten.
Het opgepompte water blijft in een gesloten circuit, via warmtewisselaars wordt de warmte overgedragen op leidingwater dat wordt vervoerd met het warmtenet. Via een verdeelstation wordt het verwarmde leidingwater naar woningen en gebouwen vervoerd en wordt het afgekoelde water weer teruggevoerd naar de aardwarmte-installatie. Een woning of bedrijf wordt op het warmtenet aangesloten via een ontvangststation (ook wel warmte-unit genoemd) in het huis of gebouw. Geothermie is een bewezen techniek om duurzaam te verwarmen. 

Zie ook de infographic ‘Wat is geothermie?’