De themapagina’s geven extra kennis over diverse onderwerpen. Op een themapagina vind je links naar websites en relevante artikelen en documenten.

Potentie aardwarmte

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een onmisbare bron voor de warmtetransitie. Ongeveer een kwart van de Nederlandse warmtevraag zal ingevuld kunnen worden door geothermie. In de glastuinbouw kan geothermie zelfs voorzien in meer dan de helft van de vraag naar duurzame warmte. De potentie is enorm.

Veilig en verantwoord

Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte is van groot belang en staat centraal bij alle bedrijven in de sector. Om die reden moeten geothermie-operators vooraf risico’s voor mens en milieu grondig onderzoeken.

Wetgeving en vergunningen

Omdat bij aardwarmte activiteiten in de diepe ondergrond plaatsvinden, is de Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), de leidende wetgeving voor geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.

Financiën en subsidies

Het winnen van aardwarmte is, net als andere duurzame warmtebronnen voorlopig nog afhankelijk van subsidies. Fossiele warmte is vervuilend maar nog wel goedkoper. Met een betere businesscase is er steeds minder subsidie nodig.

Duurzaamheid

Om de klimaatdoelen te halen is afgesproken dat we in 2030 in Nederland onze CO2-uitstoot met 55% – 60% verminderen ten opzichte van 1990. Dit betekent onder meer dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Aardwarmte is daarbij nodig.

Draagvlak en betrokkenheid

Geothermie is in Nederland een relatief nieuwe duurzame energiebron. En dat roept natuurlijk vragen op. Het is daarom belangrijk alle aanwezige kennis rondom geothermie goed te communiceren en beschikbaar te maken, in het bijzonder voor omwonenden en beleidsmakers. Maar er is meer nodig. Bij de duurzame relatie die een geothermieproject heeft met haar omgeving hoort ook het actief betrekken van omwonenden.

Techniek en beheer

De gewonnen aardwarmte gaat vanaf de geothermie-installatie naar een warmtewisselaar waar de warmte wordt onttrokken. Hierna gaat het met – door aardwarmte verwarmd – leidingwater via het warmtenet naar de aangesloten huizen en gebouwen in de directe omgeving. Een geothermie-installatie bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij techniek een grote rol speelt: een productie- en injectieput (doublet), warmtewisselaars, pompen, filters, ontgassingsinstallatie en opslagvaten, een gebouw voor de bovengrondse installaties en opslag.

Kennis en innovatie

In de glastuinbouw is geothermie inmiddels een bewezen techniek die in minder dan 15 jaar een stevige positie heeft verworven. Er is veel kennis opgedaan de afgelopen jaren. Dit is een goed startpunt voor verdere opschaling in de glastuinbouw en de noodzakelijke uitrol naar de gebouwde omgeving en de industrie. Marktpartijen en overheden krijgen meer en meer ervaring en steeds meer expertise komt beschikbaar voor de geothermiesector.