De gewonnen aardwarmte gaat vanaf de geothermie-installatie naar een warmtewisselaar waar de warmte wordt onttrokken. Hierna gaat het met – door aardwarmte verwarmd – leidingwater via het warmtenet naar de aangesloten huizen en gebouwen in de directe omgeving. Een geothermie-installatie bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij techniek een grote rol speelt: een productie- en injectieput (doublet), warmtewisselaars, pompen, filters, ontgassingsinstallatie en opslagvaten, een gebouw voor de bovengrondse installaties en opslag.

Om een installatie langdurig optimaal te laten presteren is het beheer van de installatie van groot belang, door onder andere onderhoud en monitoring. Hiervoor is actuele kennis en beschikbaarheid nodig van de modernste technieken en materialen. Geothermie-operators wisselen binnen de vereniging Geothermie Nederland onderling ervaringen uit. De operators maken gebruik van het veiligheid, gezondheid en milieu (VGM zorgsysteem). Dit geldt ook voor het Well Integrity Management System (WIMS), dat een belangrijk instrument is om de putintegriteit te monitoren.

Thema: Techniek en beheer

Artikel

Chemical Management Tool voor operators

De Chemical Management Tool ontzorgt geothermie-operators met het REACH compliant bijhouden van hun dossiers bij het gebruik van mijnbouwhulpstoffen in hun operaties. Hierdoor is de veiligheidsinformatie altijd up-to-date en ontstaat er gedurende 10 jaar een archief.
VGM-systeem

Integraal Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuzorgsysteem (VGM)

Het integrale VGM-zorgsysteem van Geothermie Nederland biedt aan alle geothermie operators over de gehele levenscyclus van de put(ten) een compleet systeem, waarin VGM-risico’s in zowel proces, structuur als inhoudelijke wijze worden geborgd en sluit aan bij de wettelijke verplichtingen. Daarmee draagt het systeem bij aan de deskundigheid van de operators en zorgt voor kennisopbouw en –overdracht binnen de geothermie sector.
Artikel

Eerste oplossing NORM-afval een feit

Er is de afgelopen jaren door Geothermie Nederland gewerkt aan een oplossing voor legalisatie van het storten van NORM-afval, specifiek voor de situatie in Nederland. Voor geothermie-operators is de specifieke vrijgave van het afval inmiddels door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) goedgekeurd en uitgewerkt in een aangepaste Kernenergiewetvergunning.
Factsheet

Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Putontwerpen die vanaf januari 2021 worden gemaakt, moeten aan de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp voldoen. De factsheet geeft meer informatie.
Artikel

‘We hebben goud in handen’

Met Hoge Temperatuur – ATES (AQUIFER THERMAL ENERGY STORAGE) kunnen we in de toekomst het hele jaar door profiteren van aardwarmte. Het warmte-overschot van de zomermaanden ‘bewaren’ we dan – in de vorm van tot 85-90 graden opgewarmd grondwater – in onze (ondiepe) ondergrond.
Onderzoek

Onderzoek naar putintegriteit in Nederland

De Nederlandse geothermische sector gebruikt diverse systemen voor put-integriteit en het bijbehorende asset management. Het doel van het project is om deze systemen te actualiseren en waar nodig te upgraden.
Artikel

‘Mogelijke doorbraak voor geothermische productie met ‘steel shot’-boortechniek’

Samen met Europese partners zijn TNO en de Nederlandse boorspecialist Canopus het DEPLOI-project gestart, om robuuste en veilige geothermische productie te verhogen tegen lagere kosten met geavanceerde stuurbare boortechnologie.
Artikel

Grondwatermonitoring bij geothermiesystemen

Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 30 juni 2020 behandelde twee afgeronde onderzoeken en een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte die wordt uitgevoerd door EBN.
Factsheet

Geothermie en seismisch onderzoek

Voorafgaand aan een project moet de ondergrond bekend zijn. De factsheet ‘Geothermie en seismisch onderzoek’ licht toe hoe de ondergrond kan worden verkend met behulp van geluidsgolven/ trillingen.
Factsheet

Boren naar aardwarmte

De factsheet ‘Boren naar aardwarmte’ gaat in op het boren naar de aardlaag waar de aardwarmte uit wordt gewonnen.
Factsheet

Testwater van geothermie

Bij de realisatie van een geothermie ‘doublet’ wordt testwater opgepompt. Door de samenstelling van dit zoute water kan het niet zomaar worden afgevoerd. In de factsheet 'Testwater van geothermie' worden de vier huidige mogelijkheden van het afvoeren besproken.
Factsheet

Opruimen van een put

Als een geothermieput niet meer wordt gebruikt moet deze op een verantwoorde manier worden ‘verlaten’. De factsheet ‘Opruimen van een put’ legt uit hoe dit gebeurt.