VGM-systeem

Integraal Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuzorgsysteem (VGM)

11.11.2021

Waarom:

Het integrale VGM-zorgsysteem van Geothermie Nederland biedt aan alle geothermie operators over de gehele levenscyclus van de put(ten) een compleet systeem, waarin VGM-risico’s in zowel proces, structuur als inhoudelijke wijze worden geborgd en sluit aan bij de wettelijke verplichtingen.
Daarmee draagt het systeem bij aan de deskundigheid van de operators en zorgt voor kennisopbouw en –overdracht binnen de geothermie sector.

Wat

 • Het VGM-Zorgsysteem is het “moederbestand”, door alle operators te gebruiken over alle fasen van een geothermie project.
 • Het systeem is opgezet volgens de ISO systematiek én sluit aan bij andere ISO standaarden, maar is voor de geothermie op maat uitgewerkt, wat zicht vertaald in drie hoofddocumenten:
 • – Contextanalyse – vanuit de ISO 9001
  – Milieuaspecten register – vanuit de ISO 14001
  – Risico inventarisatie en evaluatie – vanuit de ISO 45001

Hoe

De leden gebruiken het VGM-Zorgsysteem van Geothermie Nederland als basis om voor hun individuele situatie de veiligheid en betrouwbaarheid vooraf in kaart te brengen, eventueel met behulp van externe QHSE specialisten. Vanuit het VGM-Zorgsysteem worden dan de benodigde project specifieke werkdocumenten en -instructies geschreven.

 • Gedragsverandering:
  • Bewustwording
  • Proactief handelen i.p.v. reactief
  • Intrinsieke drive om zorgsysteem te implementeren / veilig te werken
 • Formuleren en realiseren van voorwaarden om dit mogelijk te maken: het zorgsysteem is zo compleet mogelijk, makkelijk leesbaar, makkelijk te implementeren, met ondersteuning vanuit het Bureau, etc.

Toegang

Het VMG-zorgsysteem is beschikbaar voor operator-leden van Geothermie Nederland.