Het winnen van aardwarmte is, net als andere duurzame warmtebronnen voorlopig nog afhankelijk van subsidies. Fossiele warmte is vervuilend maar nog wel goedkoper. Met een betere businesscase is er steeds minder subsidie nodig.

De businesscase van geothermiebron is vooral bepaald door de warmtevraag (zoals de omvang hiervan). De tweede factor is de (toekomstige) gasprijs: de installatie wordt terugverdiend door de vermeden kosten van gasinkoop.
Door meer projecten te realiseren wordt de kostprijs van aardwarmte verlaagt. Ook het verhogen van de productie per aardwarmteproject zorgt voor kostprijsverlaging.

Stimulering van Duurzame Energie (SDE++)

Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE++.

Garantieregeling RNES Aardwarmte

Bij een aardwarmteproject is er een kleine kans op misboring. Door gebruik te maken van de Regeling nationale EZ subsidies – risico’s dekken voor aardwarmte, kortweg RNES Aardwarmte, is dit risico voor een groot deel af te dekken.

Thema: Financiën en subsidies

Artikel

Openstelling SDE++ 2024

De SDE++ openstellingsronde van dit jaar vindt plaats na de zomer, van 10 september t/m 10 oktober 2024 met een budget van €11,5 miljard. Zo is te lezen in de Kamerbrief.
Verslag

Verslag Crash course ‘financiering van geothermie’

ING organiseerde in samenwerking met Geothermie Nederland de Crash course 'financiering van geothermieprojecten' op 31 oktober 2023 op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. Met presentaties van ING, EBN en STEK advocaten.
Artikel

Aanvraag Warmtenetten InvesteringsSubsidie (WIS) is geopend

Ondernemingen die aan warmtenetten werken, kunnen sinds vanochtend een aanvraag indienen voor de Warmtenetten InvesteringsSubsidie (WIS). Voor de onrendabele top is 150 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 16 december 2023.
Artikel

Ledenbijeenkomst geeft nieuwe inzichten in de financiering van geothermieprojecten

Ruim 90 leden en genodigden bezochten op 24 november 2023 de Geothermie Nederland Ledenbijeenkomst ‘Geothermie, de investering waard’. In twee paneldiscussies werden ervaringen met onder meer de financierbaarheid en betaalbaarheid van geothermie met het publiek gedeeld.
Artikel

Kabinet stelt €150 miljoen beschikbaar voor versnelling warmtenetten

Het kabinet stelt een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient (de ‘onrendabele top’).
Reactie

Consultatiereactie van Geothermie Nederland op SDE++-regeling

Geothermie Nederland gaat eind mei 2023 in gesprek met PBL over de Wijzigingsnotitie SDE++ 2024 en het Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023. De SDE-werkgroep van de vereniging heeft een consultatiereactie opgesteld. In deze reactie dragen we als vereniging vele suggesties aan om de regeling te verbeteren zodat de onrendabele top van geothermieprojecten accurater gesubsidieerd wordt.
Artikel

Positieve ontwikkelingen voor geothermieprojecten in de SDE++

Dinsdag 12 april zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die zorgen voor verbeteringen in de SDE++ regeling en een beter financieel en ontwikkelperspectief voor geothermieprojecten met een bestaande SDE-beschikking die nog tot productie gaan komen. Op 14 april heeft Geothermie Nederland haar consultatiereactie gegeven op de PBL notitie over de SDE++2023 en het PBL eindadvies SDE++ 2022. Hierin pleiten we voor meerdere zaken, zodat geothermieprojecten daadwerkelijk van de grond komen.
Whitepaper

Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte

De kostprijs van aardwarmte kan op langere termijn tientallen procenten omlaag. Dit concluderen Geothermie Nederland en EBN in het whitepaper Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte.
Video

Webinar ‘De business case van aardwarmte – update Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte’

Bekijk het webinar over de update van het Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte.
Artikel

MOOI 2022: € 81.4 miljoen beschikbaar voor missiegerichte innovaties

Een nieuwe ronde van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat van start. Vanaf 1 april 2022 kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden. Voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie is in totaal € 81,4 miljoen subsidie beschikbaar.
Artikel

‘Nieuw coalitieakkoord: miljarden voor energietransitie’

In het coalitieakkoord is te lezen dat het nieuwe kabinet sterk inzet op het stimuleren van duurzame energie. Dat moet geothermie ten goede komen. Bedragen en instrumenten zijn in het akkoord slechts globaal genoemd. Volgens Tweede Kamerlid Silvio Erkens (energiewoordvoerder VVD) wordt de €15 mrd voor “hoogwaardige hernieuwbare energiedragers” in het komende Klimaat- en transitiefonds (totaal budget €35 mrd) gelijk verdeeld over de sectoren waterstof, geothermie en hernieuwbaar gas.
Artikel

EU-subsidie voor aardgasvrij maken tien Zuid-Hollandse wijken

Tien wijken in Zuid-Holland die de komende jaren van het gas af willen, krijgen een Europese subsidie om hun plan verder uit te werken.